Ontvangers

Sociale organisaties die graag voedseldonaties ontvangen.

De stichting Community & Voedselsurplus steunt liefdadigheidsinstellingen door ze in contact te brengen met bedrijven die regelmatig voedsel over hebben. De liefdadigheidsinstelling haalt het voedsel op bij het bedrijf en zorgt ervoor dat het terecht komt bij mensen die dat om wat voor reden dan ook, goed kunnen gebruiken. Voedselveiligheid staat tijdens het gehele proces voor op.

 Liefdadigheidsinstellingen zijn de spil van de buurtparticipatie. Zij zitten in de haarvaten van de wijken en hebben het meeste zicht op noden en behoeftes van mensen in de wijk. Samen met hen willen we thema’s als armoede, eenzaamheid en verspilling aanpakken.

Sociale organisaties die voedsel (willen) ontvangen per stad: 

2 + 11 =