Ontvangers

Sociale organisaties die graag voedseldonaties ontvangen.

Stichting Voedselsurplus steunt sociale organisaties door er voor te zorgen dat ze overschotten kunnen ontvangen van bedrijven die regelmatig voedsel over hebben. De sociale organisatie haalt het voedsel op bij het bedrijf en zorgt ervoor dat het terecht komt bij mensen die dat om wat voor reden dan ook, goed kunnen gebruiken. Voedselveiligheid staat tijdens het gehele proces voor op.

Sociale organisaties zijn de spil van de buurt. Zij zitten in de haarvaten van de wijken en hebben het meeste zicht op noden en behoeftes van mensen in de wijk. Samen met hen willen we thema’s als armoede, eenzaamheid en verspilling aanpakken.

Sociale organisaties die voedsel (willen) ontvangen per stad: 

11 + 11 =