Over ons

Stichting Voedselsurplus

Want voedselverspilling is zonde!

Iedereen is het erover eens dat je geen eten weg moet gooien, toch gebeurt het nog vaak. Bij winkels, supermarkten en groothandels worden grote hoeveelheden voedsel weggegooid, niet omdat het eten niet goed meer is, maar omdat de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken of omdat er een fout op de verpakking staat.

Onze oplossing om voedselverspilling terug te dringen is even eenvoudig als doeltreffend: zoek bedrijven met overschotten (voedselsurplus), zoek in de buurt naar organisaties die maaltijden bereiden voor mensen, die dat om verschillende redenen nodig hebben, en breng ze met elkaar in contact.

Stichting Voedselsurplus zet zich in om voedselverspilling terug te dringen. Voedsel dat bij bedrijven over de datum dreigt te gaan of op andere wijze niet meer wordt gebruikt redden wij door een organisatie te zoeken die dat voedsel goed kan gebruiken. We koppelen donerende en ontvangende organisatie, begeleiden het logistieke en voedselveilige proces en zorgen dat er een duurzame band ontstaat tussen donor en ontvanger.

Wat willen wij:

Wij richten ons op drie thema’s: voedselverspilling voorkomen, bestrijding van armoede en het tegengaan van eenzaamheid. Voedseloverschotten doneren aan sociale organisaties levert een positieve bijdrage aan al deze thema’s. Sociale organisaties zijn vaak de spil van de buurtparticipatie. Ze zitten in de haarvaten van de wijken en kennen de wensen en behoeftes van de inwoners. 

De afgelopen jaren hebben we 1-op-1 koppelingen tot stand gebracht van supermarkt aan sociale organisatie. De volgende stap is dat we  vanuit één distributiecentrum per regio de donaties kunnen verdelen over sociale organisaties. Hierdoor kunnen we grotere hoeveelheden voedseloverschotten ophalen en verdelen over meer en veelal kleinere sociale organisaties. Daarnaast bieden deze distributieplatformen een mogelijkheid om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan onze maatschappij.

Wij stellen ons tot doel:

Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Het versterken van het werk van lokale sociale organisaties.
Mensen weer deel uit laten maken van onze samenleving met behulp van werk op maat.

Wie zijn wij:

Petra Dongelmans

Petra Dongelmans

petra@voedselsurplus.nl

Petra is sinds 2016 nauw betrokken bij opzet en project management van de eerste voedingsprojecten van de stichting Community & Voedselsurplus en van Neighbourly (met wiens platform wij regelmatig werken) in Nederland. Hiernaast runt zij een Bed and Breakfast aan de rand van Utrecht.
Petra heeft Humane Voeding gestudeerd aan de Wageningen University & Research.

Annabelle Salhi

Annabelle Salhi

annabelle@voedselsurplus.nl

Annabelle Salhi heeft tien jaar lang kennis opgebouwd in food surplus- en gedrags- management. Voor het Europese project, Greencook, heeft ze een programma om voedselverspilling tegen te gaan bij supermarkten geïmplementeerd en heeft ervaring met het organiseren van donaties van supermarkten aan sociale organisaties. Annabelle heeft een MSc in biotechnologie en voedselveiligheid.

Berend Maten

Berend Maten

berend@voedselsurplus.nl

Berend is partner van neighbourly.nl, ‘social platform for social good’, ervaren in andere projecten met raakvlaak social impact en (IT)platformen en nauw betrokken bij het opzetten en begeleiden van de voedselpilots in Rotterdam. Hij won al eens de MVO-award in zijn woonplaats Zeist. Berend heeft bedrijfskunde & marketing gestudeerd aan de Wageningen University & Research

13 + 14 =

Stichting Community & Voedselsurplus
Enghlaan 4
3543BD Utrecht

hallo@voedselsurplus.nl
085 – 273 3547
kvk: 66794617

Privacy verklaring